Demifood

Termín dovozu vieme prispôsobiť potrebám zákazníka. Zvyčajne dodávame tovar do 24 hodín od nahlásenia, ale z dôvodu organizácie práce by nám veľmi pomohlo nahlásenie objednávok dva dni pred požadovaným termínom dodávky tovaru k Vám. 
Dovoz tovaru je zdarma. Vodič Vám tovar privezie do Vašej prevádzky, kde Vám odovzdá doklady. Každú objednávku je potrebné dôsledne skontrolovať, rozdiely v množstve zistené po prebratí tovaru nie je možné reklamovať.