Demifood

Spoločnosť Demifood, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1993 pod obchodným názvom Ing. Dezider Žáček – Demi. V roku 2002 bola spoločnosť pretransformovaná na spoločnosť Demifood s.r.o.. Pôvodne sme sa zaoberali predajom plechových obalov. Vzápätí sme sa však začali venovať aj predaju potravinárskeho tovaru. Najskôr išlo o potravinárske výrobky balené v plechových obaloch, postupne sme rozširovali sortiment o hrubý tovar a následne aj o mliečne výrobky, chladený, mrazený tovar a ďalšie komodity.

Demifood s.r.o. je čisto slovenská spoločnosť, sídliaca vo vlastných priestoroch v Novom Meste nad Váhom. Disponujeme vlastnou dopravou s rôznymi druhmi vozidiel, vrátane chladiarenských a mraziarenských vozidiel.
Zaoberáme sa distribúciou potravinárskeho tovaru do stravovacích jednotiek ako školské jedálne, domovy sociálnych služieb, ústavy na výkon trestu, súkromné jedálne a reštaurácie, samozrejme aj do ďalších potravinárskych prevádzok. Sortiment je neustále dopĺňaný a upravovaný podľa požiadaviek zákazníkov. Jeho zloženie je uvedené v ponuke. V prípade potreby vieme zabezpečiť špecifický tovar na objednávku v dohodnutom termíne. Pri výbere tovaru kladieme dôraz na kvalitu, cenu, ale hlavne na požiadavky zákazníkov. Všetok tovar, ako aj skladovacie a prepravné podmienky sú v súlade so zákonom o potravinách, Potravinárskym kódexom a inými všeobecne platnými normami. Spoločnosť vlastní všetky potrebné povolenia a doklady potrebné pre prevádzku, taktiež je zapísaná v Zozname podnikateľov.